Laboratorije u BiH

“Aqualab plus” laboratorija je vodeća institucija u oblasti visokokvalitetne laboratorijske analize u regionu.
Misija Agualab plus laboratorije je da doprinese poboljšanju zdravlja građana pružanjem visokokvalitetnih usluga laboratorijskih ispitivanja.

Aqualab plus je fokusiran na brigu o pacijentima kao i stručnim konsultacijama sa kliničarima te stalnom poboljšanju kvaliteta rada kroz kontinuiranu ekspanziju spektra analiza.

Naše laboratorije, trenutno su locirane po sljedećim gradovima i opštinama u BiH: Banja Luka, Brčko, Zvornik, Trebinje, Bijeljina, Ugljevik, Lopare i Janja.