Analiza urina

Uputstva za sakupljanje urina (mokraće)

U ovom tekstu, nalazi se uputstvo za sakupljanje urina (mokraće)

 • Prvi jutarnji urin

Najbolji uzorak urina za analizu je prvi jutarnji urin (najkoncentrovaniji). Vrijeme od posljednjeg pražnjenja bešike treba da bude najmanje 4h. Za pregled urina neophodno je, neposredno nakon obavljene higijene spoljnih polnih organa, prikupiti prvi jutarnji urin (srednji mlaz) u sterilnu posudu, dobro je zatvoriti i u najkraćem roku donijeti u laboratoriju ili držati u frižideru do dolaska u laboratoriju. Uzorak urina se mora donijeti u roku od 2h od uzorkovanja ili nakon 4h ako se čuva u frižideru. Svako duže stajanje urina na sobnoj temperaturi utiče na pouzdanost  nalaza.
Analiza urina se ne preporučuje kod žena neposredno prije, za vreme i nakon menstruacije.

 • Sakupljanje dnevnog (24h) urina

Za tačan rezultat laboratorijskih ispitivanja, od kojih zavisi terapijski postupak, neophodno je pridržavati se navedenih uputstava:
Da bi se obezbedila cijelokupna količina, urin se sakuplja u “dva koraka”. Mokri se u čistu suvu posudu, a zatim se prelije u bocu. Urin se može sakupljati u čiste plastične boce (najbolje od flaširane vode). cijelokupnu količinu urina dostaviti  u laboratoriju.

Prvi dan: 

 • -ujutro nakon ustajanja mokrite i odbacite taj uzorak;
 • -nakon toga upišite vreme prvog slijedećeg  uzorka;
 • -cijelokupnu količina izmokrenu tog dana i noći sakupite u bocu.

Drugi dan:

 • -ujutro nakon ustajanja mokrite i cijelokupnu količinu priključite prethodno sakupljenoj mokraći.

Važna napomena: Za ispitivanja iz dnevnog urina neophodno je unijeti dovoljno tečnosti tokom perioda sakupljanja (1,5-2 L).

Preporuka pacijentima za testiranje na kateholamine u dnevnom (24h) urinu

Za tačan rezultat laboratorijskih ispitivanja, od kojih zavisi terapijski postupak, neophodno je pridržavati se svih navedenih uputstava:

 •    Ukoliko je moguće pacijent bi 8 dana prije i tokom sakupljanja urina morao da izbjegava slijedeće ljekove: α-metildopu (aldomet, aldoril, dopamet, dopegyt), klonidin, gvanetidin, rezerpin, β-blokatore, kinidin, ampicilin, eritromicin i tetracikline.
 • 2-3 dana prije sakupljanja treba izbjegavati i određene namirnice: banane, ananas, kivi, lešnike i avokado.

   Sakupljanje dnevnog urina: Da bi se obezbedila cijelokupna količina, urin se sakuplja u “dva koraka”. Mokri se u čistu suhu posudu, a zatim se prelije u zatamnjenu bocu (uvijenu u foliju koja ne propušta svijetlo) sa konzervansom (kiselina koja se dobija u laboratoriji) koja se mora čuvati u frižideru. Cijelokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju.

Prvi dan:

 • -ujutro nakon ustajanja mokrite i odbacite taj uzorak;
 • -nakon toga upišite vrijeme prvog sljedećeg  uzorka
 • -cijelokupnu količinu izmokrenu tog dana i noći sakupite u bocu.

Drugi dan:

 • -ujutro, nakon ustajanja mokrite i cijelokupnu količinu priključite prethodno sakupljenoj mokraći.

Važna napomena: Za ispitivanja iz dnevnog urina neophodno je unijeti dovoljno tečnosti tokom perioda sakupljanja (1,5-2 L).

Preporuka pacijentima za testiranje na 5-hidroksiindol sirćetnu kiselinu (5-HIAA) u dnevnom (24h) urinu

Za tačan rezultat laboratorijskih ispitivanja, od kojih zavisi terapijski postupak, neophodno je pridržavati se svih navedenih uputstava:

 •    Ukoliko je moguće pacijent bi 2-3h prije i tokom sakupljanja dnevnog urina morao da izbjegava sljedeće ljekove: metokarbanol, mefensinkarbamat, hlorpromazin.
 • 2-3 dana prije sakupljanja treba izbjegavati sljedeće namirnice: ananas, avokado, banane, kivi, paradajz, lešnike i orahe.

   Sakupljanje dnevnog urina: Da bi se obezbijedila cijelokupna količina, urin se sakuplja u “dva koraka”. Mokri se u čistu suhu posudu, a zatim se prelije u zatamnjenu bocu (uvijenu u foliju koja ne propušta svijetlo) sa konzervansom (kiselina koja se dobija u laboratoriji) koja se mora čuvati u frižideru. cijelokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju.
Prvi dan: 

 • -ujutro nakon ustajanja mokrite i odbacite taj uzorak;
 • -nakon toga upišite vrijeme prvog slijedećeg  uzorka
 • -cijelokupnu količinu izmokrenu tog dana i noći sakupite u bocu.

Drugi dan:

 • -ujutro, nakon ustajanja mokrite i cijelokupnu količinu priključite prethodno sakupljenoj mokraći.

Važna napomena: Za ispitivanja iz dnevnog urina neophodno je uneti dovoljno tečnosti tokom perioda sakupljanja (1,5-2 L).  

Preporuka pacijentima za testiranje na metanefrin  i vanilmandeličnu kiselinu (VMA) u dnevnom (24h) urinu

Za tačan rezultat laboratorijskih ispitivanja, od kojih zavisi terapijski postupak, neophodno je pridržavati se svih navedenih uputstava:

 •     Ukoliko je moguće (u dogovoru sa ljekarom), pacijent bi 3 dana prije i tokom sakupljanja urina morao da izbjegava sljedeće ljekove: α-metil-DOPA (aldomet, aldoril, dopamet, dopegyt), L-DOPA,  kapi za nos koje sadrže efedrin, bronhodilatatore, sirupe za kašalj na bazi kodeina, ACE-inhibitore, antagoniste kalcijuma, MAO-inhibitore, fenotiazine, antidepresive, alfa-1 i beta-2 antagoniste, labetalol, nitroglicerin, teofilin, natijum-nitroprusid, klonidin, gvanetidin, rezerpin, ampicilin, eritromicin i tetracikline.
 • 2-3 dana prije sakupljanja treba izbjegavati slijedeće namirnice: kafu, čokoladu, crni čaj, banane, citrusno voće i sireve.

    Sakupljanje dnevnog urina: Da bi se obezbijedila cijelokupna količina, urin se sakuplja u “dva koraka”. Mokri se u čistu suhu posudu, a zatim se prelije u zatamnjenu bocu (uvijenu u foliju koja ne propušta svijetlo) sa konzervansom (kiselina koja se dobija u laboratoriji) koja se mora čuvati u frižideru. Cijelokupnu količinu urina dostaviti u laboratoriju.
Prvi dan: 

 • -ujutro nakon ustajanja mokrite i odbacite taj uzorak;
 • -nakon toga upišite vrijeme prvog slijedećeg  uzorka
 • -cijelokupnu količinu izmokrenu tog dana i noći sakupite u bocu.

Drugi dan:

 • ujutro, nakon ustajanja mokrite i cijelokupnu količinu priključite prethodno sakupljenoj mokraći.

Važna napomena: Za ispitivanja iz dnevnog urina neophodno je uneti dovoljno tečnosti tokom perioda sakupljanja (1,5-2 L).