Sistem Aqualab plus laboratorija

Sistem Aqualab plus laboratorija čine sledeće organizacione jedinice:
prijemna služba
biohemijsko-hematološka laboratorija
transfuziološka laboratorija
mikrobiološka laboratorija
genetička laboratorija
patohistološka laboratorija
pokroviteljstvo
usluge i administrativne usluge