Naš tim

Stručni tim Aqualab plus Laboratorija sastoji se od: 7 doktora nauka, od kojih su 4 profesori Univerziteta, 4 doktora specijalista kliničke biokemije, 1 doktor specijalista za transfuziologiju, 5 doktora specijalista mikrobiologije, 4 doktora specijalista patohistologije, 1 doktor specijalista za medicinsku citologiju, 30 medicinskih biokemista i 60 laboratorijskih tehničara.

Svi zaposleni su članovi odgovarajućih zdravstvenih komora i profesionalnih udruženja i redovno se poboljšavaju kroz kontinuirano medicinsko obrazovanje i praćenje najsavremenije stručne literature.