Uputstva za sakupljanje uzoraka za mikrobiološka ispitivanja

Prvi jutarnji urin

Najbolji uzorak urina za analizu je prvi jutarnji urin (najkoncentrovaniji). Ukoliko pacijent često mokri uzima se u rad bilo koji uzorak  urina. Prije uzimanja uzorka potrebno je detaljno pranje vodom i sapunom. Žena treba da detaljno opere spoljne genitalije i analnu regiju tako da mlaz vode ide spreda ka pozadi. Muškarac treba da posebno opere prepucijum uz povlačenje ka korenu penisa. Potrebno je tri puta se nasapunjati i isprati vodom. Koža se posuši čistim, peglanim ubrusom.
Za pregled se uzima prvi jutarnji urin – tehnika srednjeg mlaza. Sterilna posuda se otvori tako da se ne dodiruju rubovi posude ili poklopca. Kada se započne mokrenje broji se od 3 do 5 sekundi, a zatim se podmetne sterilna posuda da se uhvati srednji mlaz. U najkraćem roku donijeti u laboratoriju ili držati u frižideru do dolaska u laboratoriju.  Svako duže stajanje urina na sobnoj temperaturi utiče na pouzdanost nalaza.

Uzorak urina kod male djece – sakupljanje u kesicu za urin

Djete se detaljno opere u prjedelu genitalno analne regije toplom vodom i sapunom. Koža se posuši čistim, peglanim ubrusom i čistim opranim rukama se zalijepi kesa. Poslije 40 do 50 minuta kesa se skida, pakuje u sterilnu posudu za urin i dostavlja laboratoriji. Ukoliko djete nije mokrilo za to vreme, skida se kesa i uz ponovno pranje, na isti način se postavlja druga. U najkraćem roku donijeti u laboratoriju ili držati u frižideru do dolaska u laboratoriju.

Uzorak urina iz katetera
Uzorak uzima SAMO zdravstveni radnik. Površina katetera na mestu gde će se punktirati kateter se obriše dezinfekcionim sredstvom, a potom se punktira iglom i urin se navuče u špric. Povoljnije je urin dostaviti u špricu. U slučaju da je zbog transporta to nemoguće, urin treba prebaciti aseptično u sterilnu posudu.
Kada su uslovi transporta nepovoljni ili traju duže od 2h, urin se po uzimanju može zasejati na urikult na način koji preporučuje proizvođač. Urin do bakteriološke obrade čuvati u frižideru!

Uzorak urina za testiranje na Chlamydiu Trachomatis kod muškaraca
Pacijent ne treba da urinira najmanje 1h prije davanja uzorka urina. Sakupiti prvih 5mL ili više urina u sterilnu posudu i dobro zatvoriti poklopac.
Napomena: Nalazi se izdaju nakon 48-72h.

Uputstvo za sakupljanje sputuma (ispljuvka) za mikrobiološka ispitivanja

Ispljuvak se uzima u sterilnu posudu, prije uzimanja hrane i higijene usne duplje. Najbolje dijagnostičke rezultate daje prvi jutarnji iskašljaj zbog nakupljenog sekreta u toku noći. Usta treba isprati mlakom vodom i nekoliko puta duboko udahnuti (provokacija kašlja), sačekati nadražaj na kašalj, jako se nakašljati i sadržaj iz dubine pluća ispljunuti u sterilnu posudu sa širokim otvorom. Jedino tako se može dobiti sekret iz donjih respiratornih puteva.
Uporedo sa analizom sputuma uraditi i bris usne šupljine.
Napomena: Nalazi se izdaju nakon 48-72h.

Uputstva za sakupljanje fecesa (stolice) za mikrobiološka ispitivanja

Stolica za koprokulturu
Uzima se dio stolice veličine zrna graška u posudu za stolicu sa kašikicom koja je pričvršćena na poklopcu. Neophodno je da uzorak stolice bude svjež, može se tolerisati stajanje 1 do 2h.

Stolica za pregled na parazite – helminte

Uzima se od svježe stolice deo veličine graška u posudu za stolicu sa kašikicom koja je pričvršćena na poklopcu.
Ukoliko se u stolici uoče posebne strukture nalik koncima ili glistama, onda treba te strukture donijeti na pregled.
Napomena: Nalazi si izdaju nakon 48-72h.

Uputstva za sakupljanje sperme za spermokulturu

Pacijent treba da urinira pre samog uzorkovanja sperme. Na mikrobiološki pregled daje se ceo ejakulat koji je najpravilnije doneti u sterilnoj bočici za uzorkovanje urina.
Spermokultura se obično rutinski radi uz spermogram, iz razloga što spermu čini prijeko 99 % sekreta prostate i sjemenskih vezikula a manje od 1 % spermatozoida. Pošto je prostata u velikom procentu slučajeva rezervoar bakterija u donjim partijama genitalnog trakta, spermokulturom često dobijamo dragocene podatke o skrivenoj infekciji donjeg urogenitalnog trakta koja nije detektovana urinokulturom ili brisom uretre.
Napomena: Nalazi si izdaju nakon 48-72h.

Priprema pacijenata za uzimanje briseva

Brisevi grla, jezika, usne i nosne duplje

Bris se uzima ujutro prije jela i pranja zuba.  Ako se bris uzima tokom dana vrijemenski razmak od uzimanja hrane do uzimanja brisa treba da bude najmanje 2h. Briseve radi mikrobiološke analize ne treba uzimati ukoliko je pacijent pod antibiotskom terapijom. Kontrolni uzorak posle antibiotske terapije treba uzeti najmanje 7 dana od završene terapije ili po zahtevu ljekara. Potrebno je da prođe najmanje 12h od lokalne aplikacije antiseptičkog sredstva.
Genitalni brisevi

  1. -Pacijentkinja od koje se uzima vaginalni i/ili cervikalni bris ne treba da ima odnos prijethodnog dana.
  2. -Cervikalni bris na hlamidije i mikoplazme ne treba uzimati  u periodu  ovulacije (sredina mijesečnog ciklusa).
  3. -Pacijent od kojeg se uzima uretralni bris ne treba da urinira 1-2h prije davanja brisa.

Brisevi kože, rane i ostali brisevi
Potrebno je da prođe najmanje 12h od lokalne aplikacije antiseptičkog sredstva.
Rana može biti inficirana bakterijama koje se nalaze na ili u samom bolesniku ili bakterijama iz okoline. Prije uzimanja brisa rane, pacijent ne smije koristiti antibiotike, niti bilo kakve kreme ili masti.
U toku lječenja ponoviti uzimanje brisa, jer se vrlo često kod takvih pacijenata razvija otpornost na antibiotike.

Bris oka
Potrebno je da prođe najmanje 12h od lokalne aplikacije ljeka.
Uzima se materijal sa konjunktive pomoću sterilnog brisa koji se prethodno može natopiti sa nekoliko kapi sterilnog fiziološkog rastvora.

Napomena: Nalazi se izdaju nakon 48-72h.