Biohemija

Uputstva za sakupljanje fecesa (stolice) za testiranje na okultno krvarenje (FOBT)

Na ovom tekstu, nalaze su uputstva za sakupljanje fecesa (stolice) za testiranje na okultno krvarenje (FOBT).

-Pacijentma se savetuje da jedu namirnice bogate vlaknastim materijama nedelju dana prije testiranja, da bi se ubrzao prolazak sadržaja kroz crijeva.
-Upotrebu acetilsalicilne kiseline ili drugih nesteroidnih antiinflamatornih ljekova (NSAIL) treba izbjegavati barem jednu nedelju prije testiranja.
-Lažno negativni rezultati mogu se pojaviti kod pacijenata koji su uzimali vitamin C, pa se takvim pacijentima savetuje, da ga ne uzimaju nedelju prije ispitivanja.
– Analiza se ne preporučuje kod žena 3 dana prije, za vrijeme i 3 dana nakon menstruacije. Analizu ne treba raditi ukoliko postoji krvarenje izazvano hemoroidima ili konstipacijom (zatvorom) kao i rektalna primjena nekih ljekova. Prije uzimanja uzorka nabavite posudicu sa kašikicom u laboratoriji ili apoteci.

Uzorak fecesa za testiranje na okultno krvarenje uzeti kašikicom koja je pričvršćena na poklopcu posudice sa dva različita mesta strogo vodeći računa da stolica nije u dodiru sa urinom (razvodnjena) ili dezinfekcionom sredstvom u WC šolji. Uzorak donijeti istog dana u laboratoriju.

Potrebno je donijeti svaki dan po jedan uzorak 3 dana za redom ukoliko je moguće.