sperma

Uputstva za analizu sperme (spermogram)

Za dobijanje adekvatnog uzorka, a samim tim i validnih rezultata laboratorijskih ispitivanja veoma je važna priprema pacijenata:

  •    Za analizu sperme (spermogram) potrebno je da pacijent apstinira 3-5 dana. Jako je važno ispoštovati vreme apstinencije, jer apstinencija kraća od 3 dana ili duža od 5 dana utiče na broj i pokretljivost spermatozoida.
  • -Bitno je uzeti ceo ejakulat jer prvi mlaz sadrži najveću koncentraciju spermatozoida.
  • -Ako ste u periodu apstinencije imali povišenu temperaturu ili ste bili pod terapijom antibioticima, ne bi trebalo da dajete spermu na analizu najmanje 7 dana nakon toga.
  • -Pored apstinencije, u ovom periodu treba izbjegavati pušenje i konzumiranje alkohola.
  • -Uzorak je najbolje dati neposredno u laboratoriji. Samo izuzetno, u dogovoru sa laboratorijom, uzorak se može donijeti održavajući tijelesnu temperaturu (37°C) u čistoj čašici, najkasnije 20 minuta od prikupljanja uzorka.

Napomena: Molimo Vas da analizu spermograma zakažete telefonom ili email-om.